Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry a chceme vás ubezpečit, že veškeré osobními údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

OBECNÉ INFORMACE

Sběr, zpracování a používání osobních údajů

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty a objednávky, abychom Vám zasílali náš newsletter, pokud jste si jej vyžádali, případně zpracovali Vaše dotazy. Podrobnější informace najdete níže.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme ty osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a je-li poskytováno pak také: číslo účtu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Newsletter/Hromadný email/Zasílání novinek

Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, zasíláme ho nepravidelně na Vaši e-mailovou adresu. Toto obchodní sdělení obsahuje informace o výrobcích, akcích, soutěžích, novinkách atd. Zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že se z odebírání newsletteru odhlásíte.

Program Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu §7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Soubory Cookies a jejich použití

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie, malé textové soubory,  které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společnostmi Google a Facebook.
Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již uložené Cookies opět smazaly. Toto nastavení zjistíte z nápovědy svého prohlížeče.


Informace o zpracování osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost Vadeneri s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Vadeneri, s.r.o., se sídlem Jahodová 821, Návsí, 73992, identifikační číslo: 06704611, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 73001 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování Vadeneri s.r.o., Jahodová 821, Návsí, 73992 adresa elektronické pošty info@deveri.cz, telefon 792 367 806

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

  • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
  • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Heureka.cz, Geis parcel cz, s.r.o., Česká pošta s.p. a PPL s.r.o.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů. O opravu nebo zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádejte následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu info@seznam.cz

Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Prodávajícího, pokud má za to, že Prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti Vadeneri, s.r.o., pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Vadeneri, s.r.o., se sídlem Jahodová 821, Návsí, 73992, identifikační číslo: 06704611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73001 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jahodová 821, Návsí, 73992, adresa elektronické pošty info@deveri.cz, telefon 792 367 806.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od udělení souhlasu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: pošlete žádost o zrušení souhlasu na adresu info@deveri.cz nebo zrušíte svůj souhlas ve svém účtu.
Každý subjekt údajů (Kupující) má právo požádat prodávajícího o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů prodávajícího, pokud má za to, že prodávající zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s Kupní smlouvou či právními předpisy. Prodávající vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 

Dne 1.4.2020